امیر حسین قمری

امیرحسین قمری - طراح گرافیگ و سایت

 امیرحسین قمری ۰۹۱۹۲۷۲۵۱۰۳

طراح گرافیک و وبسایت
دانش آموخته رشته مهندسی نرم افزار
علاقه مند به شعر و عکاسی