علی موسوی – راک ماشین

علی موسوی - راک ماشین

از سالهایی که کافی نت داشتند این گروه متخصص را می شناسم. تمام تبلیغات های شرکت را به عهده این گروه سپردم و با خیال راحت کاری شیک، خاص و قوی تحویل گرفتم.

واقعا دستمریزاد.